Hirdetmény

A Társaság, mint a Takarékbank Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 97., telefon: 06-1-202-3777) megbízott közvetítője a Takarékbank Zrt.-vel kötött megbízási szerződés keretében a megbízó érdekében eljárva, annak nevében, javára, felelősségére és kockázatára végzi a pénzváltási tevékenységet.

 

A Társaság cégneve: iChange Kft.

Székhelye: 1085 Budapest, József krt. 69.

Levelezési címe: 1085 Budapest, József krt. 69. Fsz. 22.

Felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP postafiók: 777. Központi telefon: (36-1) 4899-100. Központi fax: (36-1) 4899-102).

Felügyeleti nyilvántartás elérhetősége: www.mnb.hu/Piaci szereplők keresése

 

A Társaság a pénzváltási tevékenységet a Takarékbank Zrt.-nek a Közvetítő helyiségben elhelyezett ÁSZF-jében foglaltak szerint végzi.

 

A Társaság a Felügyelet H-EN-I-2/2019. és H-EN-I-84/2020. sz. engedélye alapján a pénzváltási tevékenységet a

 

1085 Budapest, József krt. 69.

9400 Sopron, Bánfalvi út 14.,

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 49.,

 

címeken található egységeiben végzi.

 

A Társaság a közvetítői tevékenységéért a Takarékbank Zrt.-től közvetítői díjazásban részesül. A Társaság közvetítői díjra kizárólag a Takarékbank Zrt.-től jogosult.

 

A Közvetítő hiteltanácsadást nem nyújt.

A Közvetítő a pénzváltás, mint szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más szolgáltatást nem végez.

 

A Társaság telephelyein az alábbi heti nyitvatartási időben nyújtja ügyfeleinek a pénzváltási szolgáltatást:

 

Az állami ünnepnapokon a Társaság zárva tart.

 

A Társaság a pénztári nyitva tartás ideje alatt valutavételi és –eladási, továbbá konverziós szolgáltatást nyújt ügyfelei számára. A Társaság (forint)készlete erejéig vásárolja meg, adja el és konvertálja a valutákat.

 

A Társaság az alábbi pénznemek forgalmazásával foglalkozik, melyekre valutavételi és valuta eladási árfolyamot jegyez.  A megnevezett pénznemek árfolyamát a Társaság 1 egységben határozza meg, kivétel a JPY árfolyama, melyet 100 egységre rögzít.

 

 

 

A Társaság nem vásárolja meg, illetve nem fogadja el ügyfeleitől a forgalomképtelen forint és külföldi bankjegyeket, illetve érméket, csak a teljes értékű bankjegyeket, érméket veszi át.

 

Amennyiben az ügyfél által beváltani vagy vásárolni kívánt valuta mennyisége eléri vagy meghaladja az 500 000,- forintos összeghatárt, abban az esetben a Társaság az ügyvezető igazgató által meghatározott kedvezményes árfolyamot alkalmazhatja.

 

A Társaság az EUR 1,- és 2,- címletű érméit az árfolyamtáblán meghirdetett külön árfolyamon forgalmazza, az EUR-érmék eladása a vételi forgalomból származó készlet erejéig történik.

 

A Társaság a pénzváltás során jutalékot számít fel az ügyfelek terhére, melynek mértéke: 0,3%, de legalább 200 Ft és legfeljebb 6000 Ft

 

A jutalék számítása iChange Kft. által alkalmazott valuta váltáskor érvényes valuta vételi, vagy valuta eladási árfolyam alapján történik.

 

A Társaság nem foglalkozik csekkbeváltással.

 

A Társasággal, mint közvetítővel kapcsolatos panaszok kezelésére az üzlethelyiségben kifüggesztett Panaszkezelési Szabályzat tartalmaz rendelkezéseket. Az ügyfél az általa igénybe vett pénzváltási szolgáltatással összefüggő vitás ügyben – peren kívüli vitarendezési fórumként – a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, amennyiben benyújtott panasza elutasításra került. A Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest, Krisztina krt.39.) levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.

 

Kelt, Budapest, 2020.08.01.

iChange Kft.

 

 

 

A Hirdetmény függeléke

 

 

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Tájékoztató

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen 300.000 Ft-ot meghaladó pénzváltás esetén, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől.

Kérjük, az ügyintézés megkönnyítése érdekében készítse elő személy azonosító okmányait!

Köszönjük!

 

 

Information

Pursuant to Act LIII of 2017 on the prevention and preclusion of money laundering, customer identification is compulsory in the cases so defined by law, especially including currency exchange transactions equal to, or in excess of, HUF 300,000, irrespective of the currency involved.

To facilitate our work, please be prepared to produce your identification documents.

Thank you.

 

 

Information

Nach Maßgabe der Regelungen des Gesetzes LIII./2017. über die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche ist die Identifizierung der Kunden in den festgelegten Fällen verbindlich. Dies gilt vor allem für Geldwechsel im Wert von mindestens HUF 300.000, unabhängig von der Währungseinheit der Transaktion.

Um die Bearbeitung zu erleichtern, bitten wir Sie, Ihren Personalausweis vorzulegen.

Vielen Dank!

 

iChange Kft.

1085 Budapest, József krt. 69.

mint a Takarékbank Zrt.

megbízott közvetítője

Tel.: +36-20-3764920

1085 Budapest, József krt. 69.

Nyitva: H-P :10.00-18.00 Szo-V: Zárva

©2020 iChange Kft. Minden jog fenntartva.